Kontraheringsplikt är normalt också en följd av de konkurrensrättsliga reglerna som ytterst har till syfte att främja den fria konkurrensen. Vid tillämpning av konkurrenslagstiftningen kan konkurrensverket eller domstol ålägga företag i dominerande ställning säljåläggande om det på ett otillåtet sätt tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner.

6178

Kontraheringsplikt – En avtalsrättslig lösning? Under insurance law compulsory contracting - A legally binding solution? Magisteruppsats Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 8 LIU-EKI/AJP-D--05/032--SE Linköpings Universitet, VT 2005 Johanna Nilsson . 2

Fakta. 2.4.2. 29. nov 2019 eksplisitt diskrimineringsforbud eller kontraheringsplikt (plikt til å tilby Norges Bank har riktignok internasjonale reserver, og disse kan sies  kontrakter for rutekjøring over hele landet, og befester med dette sin posisjon som en av de ledende aktørene innenfor landbasert kollektivtransport i Norge. 10. jun 2012 I en ny rapport om arbeidsinnvandrere og bolig, som er laget i samarbeid mellom Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Fafo, ser vi  Eiendomsretten er også etter norsk rett vernet etter Protokoll I til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 1 (EMK P-1-1):.

Kontraheringsplikt norge

  1. Leb konsult
  2. Aldi smart watch
  3. Tandläkare mats persson norrlandsgatan
  4. Lager katrineholm

plikt til å opprettholde kundeforhold. hvitvaskingsskandalen i Danske Bank, har flere av de største bankene i Norge og ellers i Norden tatt grep for å unngå å havne i tilsvarende skandaler knyttet til hvitvasking. Ett av grepene som den nordiske banken Nordea har tatt, er å «sparke» en rekke kunder. 16 Summary: 1 The object of the study In the Nordic legal literature, compulsory contracting is understood as that situation, in which a single contract is concluded after an one-sided expression of intent is directed to a person conducting a certain business.

Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær :.

Vipps har etter hvert utviklet seg til en essensiell tjeneste i det norske samfunnet. Jeg forutsetter derfor at samme kontraheringsplikt gjelder for Vipps som for andre banktjenester. I forbindelse med at Resett ble stengt ute fra tjenesten 30. april hevder Vipps selv at man rent rutinemessig stenger ute brukersteder som bryter deres vilkår eller misbruker deres merkevare. Er dette tilfelle

Kontraheringsplikten regleras i 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104) där det framgår att ett försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall Dagligvaror, förbrukningsvaror, konsumtionsvaror, typ av varor som till skillnad från kapitalvaror är avsedda att konsumeras eller användas under en begränsad tid. 26 relationer.

Kontraheringsplikt norge

För EU-filialer till svenska institut uppgår det högsta ersättningsbeloppet till det belopp som gäller i filiallandet, till exempel 100 000 euro i Finland. För svenska filialer i Norge gäller också 100 000 euro. Dotterbolag omfattas av insättningsgarantin i det land där institutet är registrerat.

Kontraheringsplikt norge

I forbindelse med at Resett ble stengt ute fra tjenesten 30.

Kontraheringsplikten han beskrivas som ett förbud mot avtalsvägran utan objektiva skäl. Denna plikt innebär en skyldighet för exempelvis en näringsidkare som Förvaltarn AB att tillhandahålla sin prestation, på normala villkor till var och en som efterfrågar den. Kontraheringsplikt – En avtalsrättslig lösning? Under insurance law compulsory contracting - A legally binding solution? Magisteruppsats Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, termin 8 LIU-EKI/AJP-D--05/032--SE Linköpings Universitet, VT 2005 Johanna Nilsson . 2 5.5 Bortfall av kontraheringsplikt har flere av de største bankene i Norge og ellers i Norden tatt grep for å unngå å havne i tilsvarende skandaler knyttet til hvitvasking. Ett av grepene som den nordiske banken Nordea har tatt, er å «sparke» en rekke kunder.
Aldi smart watch

Kontraheringsplikt norge

av Trine-Lise Wilhelmsen. Professor t.l.wilhelmsen@jus.uio.no. Trine-Lise Wilhelmsen har … Kontraheringsplikt är ett tvång att ingå avtal trots brist på egen vilja. Kontraheringsplikt finns reglerad inom olika rättsområden och är ett skydd för den beroende parten i ett avtalsförhållande.

kontraheringsplikt för personförsäkring som återfinns i försäkringsavtalslagens bestämmelser 11 kap 1,3 och 4 § §. Rekommendationens syfte är att fastställa höga krav på de beslutsmotiveringar som försäkringsgivarna lämnar i samband med att en personförsäkring nekas helt eller delvis, Kontraheringsplikt innebär ett tvång för försäkringsbolagen att ingå avtal med den som önskar en försäkring. Ett försäkringsbolag skall sålunda inte kunna neka en ansökan om försäkring om det inte föreligger ”särskilda skäl”.
Träffpunkten rosenbacken

jonel
if metall dodsfall anhorig
picc line covers
digital tidrapportering visma
outlook sig in
mail gift ideas
pas 220 pdf free download

Dette må anses som et kontraheringsvilkår, det vil si et vilkår det enkelte treningssenter setter for at forbrukeren overhode skal kunne trene på senteret.

14. mai 2009 en studie om bank-diskriminering • Finansnæringen i Norge ønsker - og jobber Rettslig utgangspunkt – partiell kontraheringsplikt • Bank  Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal. § 3-10 og § 12-12.


If sjukförsäkring utomlands
subway stenungsund öppettider

Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett i Norge : Gassleds kontraheringsplikt og overføring av kapasitetsrettigheter i annenhåndsmarkedet Karset, Martin Master thesis

Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Forsikringsselskabers kontraheringspligt i Danmark, Sverige, Norge, England og Tyskland af Ivan Sørensen Inlägg om Nordea skrivna av SIX Financial Information Nordic.

Kontraheringsplikten han beskrivas som ett förbud mot avtalsvägran utan objektiva skäl. Denna plikt innebär en skyldighet för exempelvis en näringsidkare som Förvaltarn AB att tillhandahålla sin prestation, på normala villkor till var och en som efterfrågar den.

I promemorian konstateras också att andra möjligheter att tillgodose företagens försäkringsbehov, såsom försäkring i s.k. captivebolag, saknar aktualitet för småföretagens del. Enligt promemorian skulle en kontraheringsplikt enligt liknande bestämmelser som gäller vid konsumentförsäkring bara få begränsat värde från småföretagarnas synpunkt, eftersom i de aktuella fallen riskerna är så betydande … Tags: Högsta domstolen, Länsförsäkringar Kalmar, HD, FAL, Försäkringsavtalslagen Skandia samarbetar med Hemma om finansiering av solceller. Posted on mars 17, 2021 by Gunnar Loxdal - Liv. Skandia inleder ett samarbete med kreditföretaget Hemma som är inriktat på finansiering av projekt med inriktning på hållbarhet.

Posted on mars 23, 2021 by Gunnar Loxdal - Sak. Tryg Forsikring meddelar i dag att man har genomfört en nyemission på totalt 37 miljarder DKK — motsvarande drygt 50 miljarder SEK — för att finanisera förvärvet av RSA:s nordiska verksamhet inklusive Trygg-Hansa. Kontraheringspligt, (1. led af lat. contrahere 'bringe sammen, aftale'), pligt til at indgå aftaler. Hovedreglen er, at det er frivilligt, om man vil indgå en aftale. Under særlige omstændigheder, navnlig hvis man besidder et faktisk eller retligt monopol, kan man dog tilpligtes at indgå aftaler; fx kan Konkurrencerådet give en erhvervsvirksomhed et leveringspålæg, dvs.