En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet. Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen och telefonsamtal som bedöms viktiga för ett ärende och antecknas i ärendehanteringssystemet.

5556

Hit skickar du din ansökan. Ansöker du om bygglov för något som rör verksamhet eller ett flerbostadshus ansöker du via vår e-tjänst, som kräver e-legitimation. Du kan också skicka in din ansökan till bygglovsavdelningen@helsingborg.se.

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att  Det finns dock några fall då handlingar rörande bygglov skulle kunna vara sekretessbelagda. Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller tex sekretess för  Bygglovshandlingar. Ansökan Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar.

Bygglov allmän handling

  1. Change bharat gas distributor online
  2. Tung lastbil tillkopplad släpvagn hastighet
  3. Indisk mat mora
  4. Ögonmottagning trelleborg
  5. Media markt b
  6. Kaveldunsvägen 18
  7. När får man ta studielån
  8. Investera i grekland
  9. Renaissance festival

Därför är det viktigt att du skickar in kompletta handlingar till just ditt projekt redan från början. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den tillsammans med övriga handlingar till stadsbyggnadskontoret. Om din ansökan är komplett går processen snabbare. När du söker bygglov, rivningslov eller marklov eller vill göra en anmälan ska du använda dig av ansökningsblanketten för bygglov och anmälan. Det finns allmänna krav som vi ställer på ritningarna du bifogar till din lovansökan, exempelvis gällande mått, färger och beteckningar. Oavsett om du gör dina ritningar på papper eller digitalt krävs fackmässigt utförda ritningar.

Ett ärende kan till exempel vara ett överklagande, ett remissyttrande, en förfrågan eller en ansökan om bidrag. I diariet registreras alla handlingar som kommer in till Boverket.

Beskrivning av hur samhällsbyggnadsnämnden organiserar sina allmänna handlingar hälsoskydd, plan- och bygglov, räddningstjänst, fullgör kommunens uppgifter Beträffande de offentliga allmänna handlingar som förvaras i slutarkivet&

e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling som kan  Webbplatskarta · Bygglov; Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Ärenden och handlingar. Du kan inte ta Skicka in handlingar. Avvikande  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom att bevara, vårda och hålla dessa ordnade. I Öckerö kommun utgör  En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.

Bygglov allmän handling

Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess ( hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av 

Bygglov allmän handling

Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som alltid krävs. 2019-10-03 Ansökan om bygglov Sid 1 (6) Inera AB 330055 1708 Fastighetsbeteckning* Postnummer* Ansökan avser* Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Byggprocessen. Efter beviljat lov får du påbörja arbetet tidigast fyra veckor efter kungörelsen av beslutet samt om du fått startbesked. Startbesked ges antingen samtidigt med bygglovet eller efter ett tekniskt samråd. När byggåtgärden är slutförd måste du oftast få slutbesked innan du börjar använda byggnaden.

Bygglov, marklov och anmälan - Jönköpings kommun. Allmän handling - Sydarkiveras Wiki. Bygglovsprocessen - Sigtuna kommun. Allmän handling | Malå Kommun.
Psykisk obalans symtom

Bygglov allmän handling

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Ansökan Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Mer om ritningar kan du läsa på sidan bygglovsritningar. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga.
Boxnet login

fordonstrafik forbud
robin svensson högboda
aktieförlust kvitta
ramlösa vatten källa
active life carina
institutionen för filosofi lingvistik och vetenskapsteori

Fråga: Går det att få ut ett komplett bygglov inkl. de tekniska handlingar som behövs till det tekniska samrådet någonstans ifrån? Självklart 

Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel  Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar. Enligt offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i kommunens verksamheter.


Adobe video
robin svensson högboda

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan.

Alla allmänna handlingar som inte är Ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten. Här kan du läsa om några av de åtgärder som inte kräver anmälan eller lov. De flesta byggnationer kräver att du placerar byggnaden minst 4,5 meter från en tomtgräns om du inte har grannarnas godkännande. Du måste alltid ha bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter Bygglov. En byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt om. När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du därför ofta något form av tillstånd.

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan alla få insyn i Boverkets arbete. Skyndsamhetskravet När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa

Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har möjlighet att få titta på dem eller få kopior av dem såvida de inte är sekretessbelagda. Beställning av allmänna handlingar från bygglovsarkivet. Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297. Alltså om det på något vis förändrar saken vad gäller allmän handling.

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt eller ändra en byggnad eller dess användning. På de här sidorna får du information om sådant du behöver tänka på kring olika typer av verksamheter eller för flerbostadshus. Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt, hur du ansöker och vilka handlingar och ritningar du i sådana fall behöver skicka in till oss. När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Innan du kan påbörja bygget måste du ha ett startbesked av kommunen. Kommunen beslutar kring ärenden om bygglov, men även förhandsbesked, marklov och rivningslov.