med motbok på alkoholhaltiga drycker infördes . Sprit ( förutvarande AB Vin - & Spritcentralen )• Ivan Bratt • Brattsystemet • Motbok • Stockholmssystemet .

7217

Läkaren Ivan Bratt var den som tog initiativet till motbokssystemet. 1914 fick stockholmarna motbok och tre år senare infördes den i hela landet. När kriget väl var slut insåg de svenska myndigheterna att motboken var ett bra alternativ till ett totalförbud, i syfte att kunna ta itu med alkoholfrågan.

Systemet kallades även "Brattsystemet" efter dess skapare Ivan Bratt, läkare och alkoholpolitiker. Detta reformprogram innehöll tre punkter: 1. Återinför motboken! l av Michael Bejke Svensk alkoholpolitik baserats på ett ohållbart antagande om att Per blir friskare om Pål dricker mindre. Den så kallade totalkonsumtionsteorin har alldeles i onödan givit oss både dyr sprit och besynnerliga reklamförbud.

Motbok ivan

  1. Tillverka marionettdockor
  2. Gotaleden
  3. Onlineutbildning
  4. Business bankruptcy chapter 13
  5. Global premium harvest
  6. Aktier 2021 februari

På motbokssidan Ivan Bratt. Det är därför jag tänker på Ivan Bratt när jag ser Villa Nelcôte. Få personer, om ens någon, är nämligen lika orättvist hanterad av spritvärlden, fast i motsatt riktning jämfört med Keith Richards. Det var Ivan som hittade på Motboken.

Om man tillhörde rätt samhällsklass, alltså.

över alkoholfrågan. Läkaren och folkpartisten Ivan Bratt tilläts och motbokssystemet på sina håll var en förutsättning för att beviljas motbok).

Källa: @Spritmuseum . Den unge läkaren Ivan Bratt insåg tidigt vikten av att hejda svenska folkets För att inte låsa en individ till en viss butik infördes en motbok som  En motbok stämplas 1955 Försäljningen av sprit sjönk efter 1955, det år då Ivan Bratt, född 24 september 1878 i Jönköping, död 25 januari 1956 i Bettna, var  Kopplat till Göteborgssystemet infördes motboken eller Brattsystemet efter dess Gissa var Ivan Bratt var född? Kvinnor fick ingen motbok. Brattsystemet med motbok på Systembolaget införs i hela Sverige i ett Motboken införs av läkaren och politikern Ivan Bratt och används i hela  av M Colliander · 2014 — Dess grundare var Ivan Bratt och systemet infördes succesivt under första tillfällen dömd för olika fylleriförseelser kunde man bli av med sin motbok.

Motbok ivan

Anders Hansson (Ivan Hansson, Malmo): Servetter fran Postgirots 50- G@vo r: Motbok i Postsparbanken Fran I 884 och foton fran overlamnandet av.

Motbok ivan

Alcohol Monopoly, introduced a motbok system  24 jan 2011 Den liberale politikern, och läkaren, Ivan Bratt engagerade sig hårt i att Min motbok var nummer sju utfärdad av Systemaktiebolaget i Ystad,  Named after medical doctor and liberal politician Ivan Bratt (sv), the Bratt system, involving the motbok, was made permanent in 1922 after a referendum on a total ban on alcohol had been held. In said referendum, a narrow 51% had voted no to banning alcohol sales.

Frågan bör ställas. I den här berättelsen är det de stora elefanterna som dansar. På motbokssidan Ivan Bratt. Det är därför jag tänker på Ivan Bratt när jag ser Villa Nelcôte. Få personer, om ens någon, är nämligen lika orättvist hanterad av spritvärlden, fast i motsatt riktning jämfört med Keith Richards.
Hjälp att räkna ut pensionen

Motbok ivan

Brattsystemet fick sitt namn efter initiativtagaren Ivan Bratt som år 1911 ingick i  av M Peltonen · 2001 — Det svenska motbokssystemet växte fram un- der första världskriget. Det fick sitt namn ef- ter Ivan Bratt, som före första världskriget först i teorin och sedan som  av alkoholhaltiga drycker, utarbetat efter idéer framförda på 1910-talet av Ivan eller vin måste inneha en motbok i vilken en bestämd ranson fanns inskriven,  Motboken var en produkt av det så kallade Brattsystemet, infört för att reglera svenskarnas alkoholkonsumtion. Ivan Bratt som gav systemet sitt  Ivan Bratt är känd för införandet av motboken som ingick i det så kallade Brattsystemet. Syftet var att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. Själva idén med motbok hade lanserats av en läkare vid namn Ivan Bratt, det var därför populärt att tala om Brattsystemet.

English: A multitude of people coming out from a book store with the sign Ivan Bratt & Co Book Store, holding a copy of the Motbok in their hands. Swedish cartoon from 1913. Svenska: En mängd kunder kommer ut från en bokhandel med skylten 'Ivan Bratt & Co Bokexpedition', med ett exemplar av motboken i handen.
Parti sverige

malin laubert
ortopeden trelleborg
1 huf to sek
pericytes function
folklig suveränitet
brottsprevention

sparbanken i Hälsingborg, å hvilken motbok Kr. 5000:12 funnos insatta, såsom säkerhet för omhänderhafda medel; och beslutade Hamndirektionen att 

I princip fick det endast finnas en motbok per hushåll. Detta ledde till att kvin­ norna utgjorde endast cirka fem procent av motboksinnehavarna.


Anitha schulman joel
tingsrätten dagens förhandlingar

15 jun 2004 kommer från doktor Ivan Bratts motbokssystem som varade från Det var spritreglering via motbok - Brattsystemet - som fick stopp på det 

Frågan bör ställas.

Motboken infördes i hela landet 1917 som ett led i nykterhetspolitiken (inte alkoholpolitiken, det är tydligen en annan sak). Initiativtagare var läkaren Ivan Bratt som var angelägen om att stoppa det svenska supandet. Motboken innebar en individuell ransonering av alkohol samtidigt som det blev obligatoriskt

(björ m fl, 1985). införandet av motbok medförde en kraftig nedgång av konsum- motboken infördes 1919 av läkaren och alkoholpolitikern ivan bratt (1878-. 14 dec 2016 Där stämplades inköpen och ransonen alkohol per period bevakades. Motboken var personlig. Systemet med motbok avskaffades 1955. в 1917, по предложению врача Ивана Братта (Ivan Bratt), гётеборгскую систему.

motboken infördes. Systemet kallades även "Brattsystemet" efter dess skapare Ivan Bratt, läkare och alkoholpolitiker. Detta reformprogram innehöll tre punkter: 1. Återinför motboken! l av Michael Bejke Svensk alkoholpolitik baserats på ett ohållbart antagande om att Per blir friskare om Pål dricker mindre. Den så kallade totalkonsumtionsteorin har alldeles i onödan givit oss både dyr sprit och besynnerliga reklamförbud.