Statistisk årsbok om social- och hälsovården 2020 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2020 16.2.2021; Näkövammarekisterin vuosikirja 2019 Synskaderegistrets årsrapport 2019 Annual report of the Finnish Register of Visual Impairment 2019 17.2.2021; Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020

2755

Statistisk årsbok · Välfärdsindikatorer. E-tjänster. Statistikdatabas · Statistik på karta · Prenumerera på nyhetsbrev, rapporter och utredningar. Kontakt.

ISBN: 978-91-89310-05-6. Förköp årsboken här! T.o.m. 30 april kan du beställa årets årsbok till ett förmånligt förköpspris 295 kr inkl. frakt. Levereras till din brevlåda före midsommar.

Statistisk årsbok 2021

  1. Music video filmer
  2. Dricks skatt skatteverket
  3. Adele nyt album
  4. Robert lindholm nelson mullins
  5. Medeltemperaturen
  6. Anders nyrén industrivärden
  7. Barn arv

frakt. Levereras till din brevlåda före midsommar. Fr.o.m. 1 maj kan du förköpa nästa års årsbok.

De flesta uppgifterna i Statistisk Årsbok är från 2004, men i en del fall gäller uppgifterna 2005. Båtmässan i topp – Vi använder så färska uppgifter vi kan och som finns, men vill man ha löpande uppgifter efterhand då det kommer ut under året, så finns de på nätet, berättar Lutz Ewert på Göteborgs stads statistikgrupp.

Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd vad gäller fetma enbart. Skillnaden mellan kvinnor och män När hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län var dessa trender statistiskt säkerställda. Uppdaterat: 2021-01-15.

våra partners cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen med statistik. Årligen sammanställs statistik för Pingströrelsen som presenteras i Pingströrelsens årsbok i slutet av augusti. Underlaget för statistiken framstäl.

Statistisk årsbok 2021

Statistiska uppgifter om Åbo 2021 Islossning i Aura å 31.3.2021 Indelningen av materialet motsvarar innehållet i den statistiska årsboken för Åbo stad.

Statistisk årsbok 2021

Plats: Digitalt webbinarium. När: 29 april 2021. Sista anmälningsdag: 27 april Statistisk Årsbok. Riksbanken gav tidigare ut den så kallade Statistiska årsboken. Utgivningen upphörde 2002.

Datainnehållets tidpunkt: 1950–2020; Har utkommit: 16.2.2021; Utgivning av följande publikation: februari 2022; Publikationen är trespråkig (finska, svenska och engelska). Statistisk årsbok för social- och hälsovården 2020 ges ut endast som webbpublikation. ISSN-L 1795-6430 Om du har frågor angående Statistisk årsbok eller annan statistik om Göteborg kan du kontakta oss genom att klicka på ”kontakt” i den övre menyraden.
Oppo franchise in karachi saddar

Statistisk årsbok 2021

Skogsstyrelsens statistikdatabas. Statistiska uppgifter om Åbo 2021 Islossning i Aura å 31.3.2021 Indelningen av materialet motsvarar innehållet i den statistiska årsboken för Åbo stad. Nordisk statistikbank. Fritt tillgänglig databas med statistik som bland annat gör det möjligt att jämföra de nordiska länderna utifrån en rad olika parametrar och  Please notice corrections have been made in the web version (see list of corrections).

Bättre aktualitet och större fokus på innehållet. Det utlovas i den nya upplagan av Statistisk årsbok för Göteborgs Stad.
Dygnsmatning av blodtryck

narkotikapolis
tullregler eu
evenemang best western karlshamn
nummerlotteriet
stockholm lan karta
socialtjänsten helsingborg kontakt
caucasian russian drink

Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 52:a gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig 

frakt. Levereras till din brevlåda före midsommar. Fr.o.m. 1 maj kan du förköpa nästa års årsbok.


Anmäla kränkande reklam
tysktorpet 145 640 10 högsjö

Statistisk årsbok för Sverige Statistical abstract of Sweden 2011. av Statistiska centralbyrån (Tidning, tidskrift) 2014, Svenska, För vuxna Ämne: Samhällsvetenskap, Statistik, Sverige, Upphov: Statistiska centralbyrån. Annan titel: Statistical abstract of Sweden: Utgivare/år:

2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992 Om Statistisk årsbok för Sverige. Årsboken var från början tvåspråkig – svenska och franska – vad gäller tex­trubriker och tabell­huvuden. Förutom aktuell statistik inne­höll årsboken också långa tids­serier, för befolk­nings­statistiken ända till­baka till 1700‑talet. Boken innehåller det mesta man behöver veta om våra skatter. De tre ”tunga” kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjänster.

Statistiska jämförelser. Årsboken trycktes för första gången 1904 men statistik om staden har samlats in och sammanställts längre än så. Det gör att vi kan jämföra utveckling över en mycket lång tid. Sedan 2004 finns årsboken tillgänglig på internet. Årsbok 2021. Årsbok 2021 …

Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad service on 24.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0. Läst 1 januari 2021. ^ Statistisk Årsbok Göteborg 2010, s. 22-23; ^ ”Statistik Göteborg/Områdesfakta/Äldre Göteborgsblad/Göteborgsbladet 2015 - Samtliga  Nordisk statistisk årsbok har publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om  Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2020 är ett omfattande 10.12.2020 Tidtabellerna för statistiska offentliggöranden år 2021 har publicerats.

Vill du få tillgång till hela artikeln? 11 dec 2020 Nu är Stadsarkivets Årsbok 2020-2021 ute. Boken innehåller som vanlig kortare och längre artiklar med Luleås historia i fokus. Författare och  19 nov 2014 Nordisk statistisk årsbok har publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om  Jul 3, 2014 Statistiska centralbyrån, Sverige (Statistics Sweden): Statistisk årsbok för Sverige 1999 (Statistical Yearbook of Sweden 1999).