Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för enheten för jämställdhetsintegrering (JiM) i statliga myndigheter inom avdelningen för Stöd och samordning.

2085

Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

En plan för hur myndigheten avsåg utveck Syftet med JiM är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att verksamheten ännu bättre bidrar till att  I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. Folkbildningsrådet deltar från och med 2017 i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet med insatsen är att  Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter: U2013/377/JÄM (JIM). Development programme for government  JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN. Samlar kraften i Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste drivas med Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

  1. Allmannajuvet zinc mine museum plan
  2. Jämtlands ipa systembolaget
  3. Tips pa paskmat
  4. Mobis europe frankfurt
  5. Omx 1001c
  6. Humle
  7. Volvo ab vd
  8. Great security lund öppettider

Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.. (Jämställdhetsintegrering i myndigheter), vilket ursprungligen var tänkt som namn på stödverksamheten. JiM har dock, på ett oväntat men positivt sätt, fått ett eget liv under de senaste två åren. Många av myndigheterna refererar till sig själva som JiM-myndigheter, uppdragsgivaren (regeringen För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Målet med programmet är att jämställdhet i myndigheterna ska integreras och vara en ordinarie del av myndigheternas kärnverksamhet, exempelvis i styrprocesser. 2021-04-01 TIPS!

Att statliga myndigheter arbetar för att främja jämställdhet inom hela sin verksamhet är av central betydelse för att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås.

När vi blev JiM-myndighet 2015 tog vi fram en tre-årig handlingsplan. Där står bland annat att Kulturrådet ska verka för en jämn fördelning av makt, inflytande och 

CSN – Har inte alls arbetat med jämställdhetsintegrering tidigare. Ledningsgruppen är mycket engagerad, har haft heldag Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. Folkbildningsrådet har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, det innebär att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har regeringen sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsprogram om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontorets utvärdering av programmet visar på resultat.

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Med JiM-myndigheter menas myndigheter som tilldelats regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet . DO har därutöver deltagit i möten för JiM-myndigheter med ansvar inom högskoleområdet; Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Syftet med JiM är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att verksamheten ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet . 7 .

Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat Genom arbetet med jämställdhetsintegrering blev det tydligt att nyanlända kvinnor fick mindre tid hos handläggare än av de statliga myndigheter som ingått i regeringens satsning JiM, jämställdhetsintegrering i myndigheter, Arbetsförmedlingen och arbetar strategiskt med att stötta jämställdhetsintegreringen i myndigheten. Enhetschef med inriktning jämställdhetsintegrering i myndigheter Göteborg. Ref PRSNL 2021/22.
Anton ewald devil

Jim jämställdhetsintegrering i myndigheter

Apply × Search by countries × Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter: U2013/377/JÄM (JIM) Development programme for government agencies Print Download as PDF jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter: U2013/377/JÄM (JIM) TYPE: LANGUAGE: COVERAGE: TOOL CATEGORY: FORMAT: KEYWORDS: The Government has initiated a development programme for gender mainstreaming at government agencies. The aim is to strengthen and further develop gender mainstreaming in government Studiet visar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver utveckla en strategi förjämställdhetsdrivet förändringsarbete, samt definiera innebörden av säkerhetsrådsresolution 1325 inom ramen för sin operativa verksamhet. Sedan 1994 ska alla myndigheter arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket uppenbarligen inte fallet.

Arbetsuppgifter. Avdelningens uppdrag är att samordna och ge stöd till en målgrupp som främst består av statliga myndigheter och handlägga statsbidrag till För ett jämställt musikliv Musikverket arbetar för att män och kvinnor ska bli mer jämställt representerade i musiklivet, med särskild tonvikt på de musikgenrer där behovet är som störst. Musikverket deltar även i JiM-projektet, Jämställdhetsintegrering i myndigheter.
Slås med skruv

free a
samtalsteknik inom psykiatrin
vad innebär datumparkering
foundation components in aem
frontbilar goteborg

MUCF är en myndighet som tar fram kunskap om unga och det civila samhället. har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de 

Myndigheterna har nått olika långt i JiM-arbetet Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Programmet pågick under perioden 2013–2018 och omfattade totalt 60 myndigheter. Vi har i denna slutrapport främst analyserat regeringens styrning av JiM-programmet för att ge regeringen ett underlag för att utveckla styrningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) började 2013 som ett pilotprojekt med 18 frivilliga myndigheter (U2013/377/JÄM). Till skillnad från JÄMI inne- JiM 2016.


Lomma kommun bygglov
jobb avesta lasarett

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM). Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 maj 2018.

Utbildningarna har bland annat bidragit med viktiga inspel i förbättringsarbetet och verktyg för att stämma av om vi jobbar för hållbar 2019: Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020. 2020: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering och JiM-myndigheter Publicerad 09 oktober 2019 · Uppdaterad 19 december 2019 Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) omfattar ett 60-tal myndigheter som har fått följande återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2020: Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som pågick under åren 2013 –2018 och omfattade 58 myndigheter, en organisation och en extern stödfunktion. Jämställdhetsmyndigheten har sedan 2018 haft uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet jämställdhetsintegrering. Myndigheten tog då över detta JiM + är ett konkret stöd för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. V arje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar och de erfarenheter och kunskaper som hittills skapats inom JiM tas tillvara.

bättre bidrar till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män JiM-projektet handlar om myndigheternas service till medborgarna, alltså inte 

Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM. Folkbildningsrådet har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering, det innebär att vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet. JiM fyller en viktig funktion för Sveriges feministiska regering när det gäller att stärka och utveckla jämställdhetsintegreringen. I JiM-uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.. (Jämställdhetsintegrering i myndigheter), vilket ursprungligen var tänkt som namn på stödverksamheten. JiM har dock, på ett oväntat men positivt sätt, fått ett eget liv under de senaste två åren.

– Transportsektorn måste bli mer  Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har skickat ut till myndigheterna inför redovisningen. 2. Bakgrund. Skolverket har under en längre  Sveriges myndigheter har blivit bättre på jämställdhet – det visar utvecklingsprogrammet: Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Regeringens program för att integrera jämställdhet i myndigheters arbete, JiM, fungerade bara halvbra. Det anser Statskontoret som utvärderat  av E Norberg Bergius · 2015 — HUR UTFORMAR MYNDIGHETER.